Nếu bạn đã từng gặp phải một tai nạn, có thể rất khó để biết phải làm gì tiếp theo. Tai nạn xe hơi có thể gây chấn thương và choáng ngợp, từ một vụ tông vào sườn xe mạnh cho đến va chạm nhẹ dù là nhỏ nhất. Sau khi tai nạn xảy ra, điều quan trọng là phải ghi lại hiện trường và chụp ảnh mọi hư hỏng đối với xe hơi của bạn. Nếu tai nạn xe hơi nhẹ và xe của bạn an toàn, bạn có thể tự do rời khỏi hiện trường sau khi hợp tác với cảnh sát. Bước tiếp theo là đối phó với các công ty bảo hiểm, có thể khó khăn và thách thức như chính vụ tai nạn.

Phải làm gì tiếp theo? Điều quan trọng nhất cần làm là gọi cho công ty bảo hiểm của bạn càng sớm càng tốt. Luật tai nạn xe hơi và thủ tục pháp lý khác nhau giữa các tiểu bang, vì vậy điều quan trọng là phải thảo luận về các lựa chọn của bạn được bao gồm trong chính sách bảo hiểm cụ thể của bạn. Bạn có thể ghi lại tất cả thông tin vụ tai nạn với công ty bảo hiểm của mình càng sớm thì bạn càng sớm có thể bắt đầu quá trình yêu cầu bồi thường hoặc tìm kiếm lời khuyên pháp lý từ một luật sư có trình độ.

Gọi cho đại lý bảo hiểm hoặc bất kỳ đại diện nào khác từ công ty bảo hiểm của bạn. Nhiều công ty bảo hiểm có ứng dụng điện thoại di động để bạn có thể thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường tại nhà. Nói chuyện với công ty bảo hiểm của bạn để xem đầy đủ các tùy chọn khả dụng cho bạn. Nếu có thể gọi cho công ty bảo hiểm tại hiện trường vụ tai nạn, hãy làm như vậy.

Ai tham gia vào quá trình?

Trong một số trường hợp nhất định, cảnh sát có thể cung cấp cho công ty bảo hiểm của bạn thông tin chính xác, được cập nhật từng phút sẽ hữu ích khi đến lúc bảo vệ vụ kiện của bạn trước tòa. Trong nhiều trường hợp, công ty bảo hiểm của bạn có thể theo dõi các chi phí liên quan đến yêu cầu bồi thường của bạn, điều này sẽ giúp xử lý các vụ kiện thương tật cá nhân sau này.

Sau khi bạn đã nói chuyện với đại lý bảo hiểm của mình và hiểu các bước tiếp theo, điều cần thiết là liên hệ với luật sư có trình độ, biết cách xử lý các thủ tục pháp lý trong nhiều loại tai nạn xe hơi khác nhau. Đôi khi, rất khó để phân biệt ai là người có lỗi trong một vụ tai nạn. Khi trường hợp này xảy ra, Học thuyết Thông luật về Sơ suất tương đối – Giảm trừ thiệt hại cho bên gây thiệt hại do lỗi của bên bị thiệt hại (common-law doctrine of comparative negligence) bắt đầu phát huy tác dụng. Ở Hoa Kỳ, ngay cả khi bạn có lỗi một phần trong va chạm, bạn có thể chịu thiệt hại.

Đội ngũ luật sư về tai nạn xe hơi của chúng tôi tại Sweet Lawyers sẽ biện hộ cho bạn trước tòa để đảm bảo bạn nhận được khoản bồi thường xứng đáng. Chúng tôi sẽ giải quyết với công ty bảo hiểm của bạn từ đầu đến cuối. Nếu bạn phải cần tìm chăm sóc y tế sau khi bị tai nạn, điều này có thể ảnh hưởng đến vụ kiện của bạn. Nếu bạn phải nghỉ làm vì chấn thương do tai nạn và bị mất lương, chúng tôi sẽ biện hộ cho hoàn cảnh của bạn trước tòa và đấu tranh để đưa ra giải pháp cao nhất mà bạn có thể thắng. Sweet Lawyers sẽ xem xét bất kỳ chi phí y tế nào trong tương lai mà bạn có thể phải nhận sau tai nạn xe hơi và trình bày mọi yếu tố trước thẩm phán tại tòa án.

Hãy để các luật sư có kinh nghiệm về tai nạn xe hơi của chúng tôi lo việc thương lượng giữa các công ty bảo hiểm. Bạn không có gì để mất, bạn được tư vấn miễn phí và giữ bí mật và bạn sẽ không phải trả một xu nào trừ khi chúng tôi thắng vụ kiện của bạn.